May. 7th, 2016

rorts: (Default)
Всі людські судження теоретичні.
І чим більше підтримки отримують в процесі спілкування тим більше наближуються до аксіоми.
упд.за проханням неукраїномовного фашиста прийдеться позоритись своїм корявим інглішем.
All the human judgments are theoretical.
The more support in the communication process they will receive the more closest to the axioms they will feel themselves.
да.всьо настільки хуйово,але суть зрозуміла.
rorts: (Default)
Давайте порівняємо.

з цим

тільки мені здається,що перші набагато гірше стараються. нерускі напевно.
Page generated Sep. 24th, 2017 05:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios